ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ…..

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਕਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿ-ਫਾ-ਇ-ਡ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਰਿ-ਫ਼ਾ-ਈਂ-ਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਹੈ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੀ-ਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋ-ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਓਸ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਦੇ ਉਪਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌ-ਥਾ-ਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,

10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਉਹ ਪੱ-ਕ-ਟਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅੰ-ਬਾ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਚਿਹਰੇ

ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੋ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰ-ਬਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.