3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ-ਤਾਂ ਹੋ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬ-ਦਾ-ਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗ-ਲ-ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਬਦਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਦਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਬ-ਦਾ-ਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤੇਲ ਖਾਣੇ ਹਨ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤੋਰ ਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕ-ਮੀਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ

ਕੋੱਪਰ ਜਿਕੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਦਾਈ ਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਦਾਮ

ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਡੇਢ ਚੱਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤੇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਹਨ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਧੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ

ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ,ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬ-ਚਿ-ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਡਰਾਈਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *