ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਸਮਝੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਜ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ.. ਅਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜਨ ਲਈ ਆਏ… ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਜਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ,900 0ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਠੀਆ, ਮਿਰਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕਫ ਦੀ ਖਾਂਸੀ, ਦਮਾਂ, ਟੀ.ਬੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕਬਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰੋਗ।0990ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਬੇਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ 4 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ 4 ਗਿਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ) ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ।090909ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ |ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੋਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ -ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ),ਕਬਜ (30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ), ਕੈਂਸਰ (180 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ),TB (90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ) ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਨਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Comment