ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਜੂ-ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉ ਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਾ ਗਰਮ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮ- ਸ-ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿ-ਫਾ-ਇੰ-ਡ ਬਜਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅ ਸੀਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮੇਹਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿ ਰ ਭ ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਬੰ-ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕ ਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੁਧ ਦਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਖਾ-ਨ-ਪਾ-ਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *