1 ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਵੋ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ-ਘ-ਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਚੱਮਚ ਸੌਠ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪੁ-ਦੀ-ਨਾ ਇਕ ਚਮਚ ਲੈਣ ਹੈ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਇਕ ਚੁੰਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਅਜਵਾਇਨ 1 ਚਮਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ 1 ਚੱਮਚ ਸੌਂਫ 1 ਚਮਚ। ਛੋਟੀ ਲੈਚੀ 1 ਚਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁ-ਦੀ-ਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਚਮਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੀ-ਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੇ-ਸ-ਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰ-ਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੱਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਲੋਜੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ

ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.