ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ-ਲਿ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈ-ਡੀ-ਸਿ-ਨ ਲਏ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਇੰ-ਜੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਲਗਵਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪੁ-ਲੀ-ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉ-ਲ-ਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਖੁ-ਰ-ਦ-ਰਾ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਕਰੋ,ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਲਵੋ

ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਵੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਦੇਵੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਭੱ-ਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਕ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਉਸਦੇ

ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨੂੰ ਗਿ-ਣ-ਤੀ ਕਰਨੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘ-ਟ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ,ਸੈਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘ-ਟ-ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਲੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.