Breaking News
Home / Entertainment / ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਦ ਅਤੇ ਖਾਜ ਖੁੱਜਲੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਦ ਅਤੇ ਖਾਜ ਖੁੱਜਲੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਫੰਗਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ

ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰ-ਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਗੁੱ-ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਉਹ ਗੁਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟੁ-ਕ-ੜੀ-ਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚ-ਟ-ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰ-ਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ-ਮ-ਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: