ਚੇਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਵੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ

ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ

ਦੀ ਰੰ-ਗ-ਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ-ਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾ-ਜ਼ੀ ਗਾਜਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱ-ਪ-ੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡੰ-ਡੀ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿ-ਵਾ-ਈ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰ-ਗ-ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾ-ਪ-ਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.