ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ-ਗੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੋ-ਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁ-ਹਾ-ਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢਿ-ਲੇ-ਪ-ਣ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ-ਰ-ਘ-ਪ-ਤ-ਨ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈ ਫਲ 6 ਗੰਡੀਆ ਪੰਗ ਫਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਗਰਫਲੂਮੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ 20 , ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ 10ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,

ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰ ਇਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ7814124757 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.