5 ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 12 ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ

98898
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 12 ਰੋਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੇ-ਤੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁ-ਲ-ਤਾ-ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱ-ਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ

ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀਹ ਨਿਰੋਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *