ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ-ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ,

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਦੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.