ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਨੇ ਵਾਲ-ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਖਰਚਾ 0 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਰੋ ਕਾਲੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਉਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਢਾ-ਹ-ਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈਇਹ ਟਾਹਣੀ ਇਕ ਗਿੱਠ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,,ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਹ ਮੋਹਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੰਦੀ ਉਤੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰ-ਢੀ ਅਤੇ ਧਾ-ਗੇ ਨਾਲ ਅਧੀ ਲਿ-ਪ-ਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 40 ਤੋਂ 50 ਗੇੜਾ ਦੇਦੇ ਨੇ ਹਨ , ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਸ-ਟ-ਡ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਕੇ ਨਾਲ ਲਿ-ਪ-ਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁ-ਬੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾ-ਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਸ-ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ-ੜ-ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾ ਕਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.