ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ-ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ-ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤਾਂ ਖਾਓ ਇਹ ਖੁਰਾਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੂ-ਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੰ-ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ

ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮ ਦੇ ਕਾਹੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ,ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹ-ਲ-ਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਜੂ-ਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.