ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਉਪਾਯ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਰੋਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿੱਗਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਮ ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ,ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਕੈਂ-ਸ-ਰ,ਗਠੀਆ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਰੋ-ਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬ-ਚਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆ-ਜ਼ਾ-ਦੀ-ਆਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਤੇਲ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਇਹ ਉੱਲੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੇਟ

ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਪੇਟ ਦਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗ਼-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਿੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *