ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ tv mobile ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ,ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ-ਲ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿਕ ਜਾਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਲ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਖੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 350 ml ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਤੋਂ 45 ਗਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਲਡ ਡਰਿਕ ਪੀਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਚਮਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰ ਗੁ-ਜ਼ਾ-ਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਏਨੀ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍-ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨੂੰ ਪ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਫ਼ੀ-ਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁ-ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਫੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆ-ਲ-ਸ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁ-ਸ-ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਿਬਰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱ-ਡ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੁ-ਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਐ-ਸਿ-ਡ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼-ਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ-ਕ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡੀਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰੇ, ਬਰੈਸਟ ਕੈ-ਸ-ਰ, ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਂ ਸੇਹਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.