ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸੋ-ਜ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਲ-ੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵ-ਹਾ-ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਖਰੋਟ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਵਿਚ ਓਮੇਗਾ ਥਰੀ ਫੈ-ਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ,

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ

ਗੰ-ਢ ਖੁ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਬਰੋਕਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.