Breaking News
Home / Entertainment / ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ,ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੇਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਆਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਟਾ ਕਣਕ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਲਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਦੀ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱ-ਟ ਫ਼ੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਲਦੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲੂਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: