ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਮਿਨੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *