3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤੌਫਾਨੀ ਨੁਸਕਾ 1 ਵਾਰ ਖਾਓੁ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓੁ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇ ਕਾਮ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ mobile phone ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗ-ਲ-ਤ

ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗ਼-ਲ-ਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ

ਕੋਈ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚਿੰ-ਤਾ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ

ਦਿਮਾਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.