ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਲਵੋ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਬਲੌਕੇਜ਼-ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨਾ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਨੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਨ-ੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ-ੜਾਂ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ

ਇਸ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾ-ੜਾਂ ਬ-ਲੌ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟੈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੇ ਜਲਦੀ

ਉਠੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਨੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਬਹਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ-ਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਦ-ਬਾ-ਅ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਡੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਗੰਡਾ ਖਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚ ਟਮਾਟਰ ਖਾਓ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਤੇ ਉਪਰੋ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਖਾਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਵੀਰ ਪੇਠੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨ-ਸਾਂ ਦੇ ਬ-ਲੌ-ਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਲੋ ਇਸਤਰੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਲਵੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਕੀ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *