ਚੇਹਰੇ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਝੁਰੜੀਆ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹਨ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਚੱਮਚ ਮ-ਲਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਧ ਉਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ

ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲਾਸ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.