ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਵਰਨ ਭ-ਸ-ਮ ,ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ,ਚਾਦੀ ਭ-ਸ-ਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਕ ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੌਂਗ, ਜੈਫਲ, ਜਲਵੱਤਰੀ,

5,5 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਮਕਰਵੱਚ ਦਸ ਗਰਾਮ, ਅਕਰਕਰਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਧ ਕੁਚਲਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 5 ਗਰਾਮ, ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਖਰਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆ ਗੋ-ਲ਼ੀ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਜਿੱਡੀ ਗੋ-ਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009473168 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋ-ਪਾ-ਰਾ-ਏ ਇਹਨਾਂ

ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.