ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਬਜ਼ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਇਸ ਦਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾ ਸੀ ਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਜਗਹ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਛਾਰੀਏ ਆ ਤੇ ਚਿਨੀ ਅ-ਮ-ਲੀ-ਏ ਹੈ,ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁ ੜ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਛਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਚ

ਅਮਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਆਦਾ ਪੀਲਾ ਗੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੀ ਓ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਗੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏ ਗਾ ਗੁੜ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ।

ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤਾ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ ਸ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਨਿ-ਯੁ-ਟ-ਰ-ਲਾ-ਇ-ਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਛਾਰੀਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨ-ਯੂ-ਟ-ਰ-ਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *