ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਜਾਬ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਕਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ,ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ

ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,ਭੀਮਸੈਨੀ ਕਪੂਰ ਇਕ ਚਣੇ ਦਾ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਟੰਕਨ ਭਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, 3 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3

ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕਰੋ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਕਰੋ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕਰੋ,

ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ-ਹ-ੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *