ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਯੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਓਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਚਾ-ਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦ-ਹੀਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਾਇਮ ਦਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਅਤੇ ਇਕ ਟਾਇਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਟਾਇਮ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਉਸੇ ਟੈਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾ-ਮਾ-ਨ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਥ-ਕਾ-ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਆਈ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਟਾਇਮ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖੀਰਾ ਸਲਾਦ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਹੀਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਘ-ਣੀ-ਵਾ-ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੈ-ਮ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ-ਟੈੱ-ਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.