ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਯੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਓਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਵਾਉੰਦੀ ਹੈ,ਦਹੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ,ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਈ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,

ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਹੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ

ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਗਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ-ਰ-ਥ-ਰਾ-ਈ-ਟਿ-ਸ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ-ਰ-ਬੂ-ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿ-ਰੁੱ-ਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘ-ਟਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *