ਨਿਗਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੁਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਿ-ਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰ-ਦਾ ਪਛਾਣ ਲਵੋਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐ-ਨ-ਕ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਤੇ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਤੇਲ 50ml ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ, ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੱਗ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ,

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਸਮੇਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.