ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਰੈ-ਸੀ-ਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਉ-ਬ-ਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਫਿਰ ਦਾਲ ਚ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾ-ਇ-ਡ-ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜੀਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ-ਰਾ-ਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ-ਰਾ-ਈ ਕਰਨ ਤੋਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ,ਪਿਆਜ਼ ਫ-ਰਾ-ਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਲਸਣ ਅਕਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਉਡਰ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮ-ਸ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ

ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਤਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੈਸੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *