Breaking News
Home / Entertainment / ਇਹ ਸੈਂਪੂ ਘਰੇ ਬਣਕੇ ਲਾ ਲੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ-ਮੋਟੇ-ਸੰਘਣੇ-ਸਿਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਹ ਸੈਂਪੂ ਘਰੇ ਬਣਕੇ ਲਾ ਲੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ-ਮੋਟੇ-ਸੰਘਣੇ-ਸਿਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਹ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕਾਵੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ

ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ,ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਆਉਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ

ਆਂਵਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਹ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਦੋਨੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸਟ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਨੋ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: