ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ 5 ਫਾਇਦੇ

ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸ-ਵਾ-ਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱ-ਠੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਆਇਰਨ, ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਟੌ-ਕ-ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅ-ਸ਼ੁੱ-ਧੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂ-ਡ ਵੀ ਤ-ਰੋ-ਤਾ-ਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

1.ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-:ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਟੌ-ਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ-ਇ-ਕ-ਲੋ-ਰੋ-ਮੇ-ਥੇ-ਨ, ਈ-ਥਾ-ਈ-ਲ ਐਸੀਟੇਟ ਅਤੇ ਮ-ਹਾ-ਨਿ-ਮ-ਬੀ-ਨ ਵਰਗੇ ਵਿ-ਸ਼ੇ-ਸ਼ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱ-ਤ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾ-ਈ-ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰਾ-ਈ-ਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰਿ-ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।2.ਚਮੜੀ ਲਈ ਕੜੀ ਪੱ-ਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-:ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ-ਕਿ-ਨ ਟੋ-ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਿਨ ਪਿ-ਗ-ਮੈਂ-ਟੇ-ਸ਼-ਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ-:ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ-ੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾ-ਈ-ਪੋ-ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੀ-ਮਿ-ਕ ਭਾਵ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.ਵਾ-ਲਾਂ ਲਈ ਕ-ੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-:ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਕੈ-ਲ-ਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।5.ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਓ ਕਰੀ ਪੱਤਾ ਪਾਣੀ-:ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭੋ-ਜ-ਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ,

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ-ਲ-ਯੁ-ਕ-ਤ ਅਤੇ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਯੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱ-ਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *