ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 1 ਚਮਚਾ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾ ਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਰਹੇਗਾ।ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਜਹਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਸਖਸ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਛੁਹਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਛੁਹਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਛੁਹਾਰੇ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.