ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਵਰਟਰ ਜਲਦੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈ-ਟ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਪਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇ-ਨ-ਵ-ਰ-ਟ-ਰ ਸਿਗਲਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਗਲਾ ਸੂਚਰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਵਰਟਰ ਐ ਚੱਲ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਰੋਣ ਵਾਲਟਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ-ੜ੍-ਹਨ ਨੂੰ ਨੱ-ਪ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈ-ਵਿ-ਟੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੇਕਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਅ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਇੱਕ ਘੰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰੈਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਇਮ ਚਾਰਜ

ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਡੌਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *