ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੇ-ਫ਼-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜ੍ਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਦੂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਭਾ-ਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਹ-ਮ-ਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹ-ਰ-ਬ-ਲ ਚਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਹ-ਰ-ਬ-ਲ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹ-ਰ-ਬ-ਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹਲਦੀ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਰ-ਬ-ਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *