ਤੁਸੀਂ ਸੁਝੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊ ਪਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ,

ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਕੜਾਈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ,

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕੇ-ਸ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੱਪ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਖੰਡ ਸਾਰੀ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਘਿਉਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫ਼-ਰੂ-ਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਿੳ ਵਿਚ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫ-ਰੂ-ਟ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫਰੂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫਿਰ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਜੀ ਫੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਏਸ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.