ਗੰਦੇ-ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ’ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਨ-ਸ਼ੀ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਏਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਇਸ ਵਿਚ

ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਂ-ਗ-ਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਉਗੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.