ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ 100% ਪੱਕੀ ਦਵਾਈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਅੱਸੀ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਹੈ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ

ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੈ-ਚੁ-ਰ-ਲ ਹਨ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਉ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ,ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਅਤੇ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਇਹ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਰੀ ਇਲੈਚੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਫ ਸੋ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਂਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਦੀ ਹਲਦੀ ਅੰਦਰ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਰ-ਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁ-ੜ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇਕ ਹਰਬਲ ਚਾਅ ਹੈ ਇਸ ਚ ਦਰਦ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.