ਪੇਟ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ ਪੇਟ ਮੋ-ਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿ-ਗ-ਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੀ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱ-ਕੀ-ਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫ਼ਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬੈ-ਲ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ-ਨੋ-ਵਾ ਬਾ-ਈ-ਓ-ਸ-ਲੀ-ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.