ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ,ਕਲੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰ-ਥ-ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਭ-ਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਅਤੇ

ਅ-ਚਾ-ਨ-ਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨੂੰ ਚਿੰ-ਤ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਟੱ-ਪ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮ-ਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇ-ਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਨਾਲ ਬਾ-ਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ

ਜੀ ਨੂੰ ਅ-ਰ-ਦਾ-ਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕ-ਸ਼-ਟ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅ-ਚਾ-ਨ-ਕ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱ-ਥਾ ਟੇ-ਕਿ-ਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉ-ਤ-ਰ-ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ

ਮਾ-ਤਾ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਵੀਂ ਤੇਰਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਵੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ

ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਡ਼੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿ-ਮ-ਰ-ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋ-ਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.