60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਏਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਲਗਤਾਰ ਪ੍ਰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨਾਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਕਣਕ ਮੌਠ ਰਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਆਨਾਜ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹੈ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਨ-ਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਅ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ

ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੇ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਸਾ-ਹਾ-ਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੱ-ਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 4 ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸ-ਵੱ-ਸ-ਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਰੋਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਬ-ਰੋ-ਕ-ਲੀ ਖਾਓ ਬਰੋਕਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-c ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਿਜਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਗੂਰ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *