ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖਿਯੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਤੇ ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੀ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸ-ਵੱ-ਸ-ਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸ-ਵੱ-ਸ-ਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਰੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰ ਲੋਕੀ ਪਾਲਕ ਬ-ਥੂ-ਆ ਟ-ਮਾ-ਟ-ਰ ਅਦਰਕ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਚੁ-ਕੰ-ਦ-ਰ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਵੋ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.