ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ ਵਰਤੋ- ਮੋਟਾਪਾ-ਕਮਜੋਰ ਹੱਡੀਆਂ-ਕਮਜੋਰ ਨਿਗਾ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵ-ਰ-ਤ-ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਗਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਮਖਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਲੈਣੀ ਐਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਤੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਪਾਓ ਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.