ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਰਾਤ ਚ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਪਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਸੌਠ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿ-ਨੇ-ਮ-ਨ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ 1 ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਹੀ ਤੋ 15 ਕਲੀਆਂ ਕਲੌਂਜੀ ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਸਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲ-ਸ-ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ

2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲ-ਸ-ਣ ਅਤੇ ਅ-ਦ-ਰ-ਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪੀ-ਸ-ਣ ਲਈ ਸੀ ਓਹਨਾ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ

ਟਿੱ-ਕੀ-ਆਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲੇਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.