ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼-ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚੱ-ਟ-ਪ-ਟੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਾਇਦੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ

ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਲ-ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਗ, ਪੁਦੀਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ ਨਾਲ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲਗੱਪੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਾ-ੜ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਰੁ-ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾ-ੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾ-ੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.