ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ,ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ,ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ,ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਚੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *