ਜੇਕਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇ-ਲਾ-ਜ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ

ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.