ਇਹ ਪੇਸਟ ਘਰੇ ਬਣਾਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਉ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ-ਨਰਮ ਪਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਪਰ ਮਸਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.