ਕਮਰ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਏਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਦੱਸਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਜਦੋ ਇਹ ਖਿਉ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਗੂੰਦ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਕਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਫਿਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਲਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਗਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ , 20 ਗ੍ਰਾਮ ਮਗਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸੌਂਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚ-ਮ-ਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.