ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂ-ਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 15 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਦਾ ਸੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਟੋਰੀ ਗਲਾਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ,ਅਤੇ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਇਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੰ-ਨ-ਰ-ਨਾ-ਵਾ ਅਸਵ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ 2 ਚਮਚ 2 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੋਹ ਅਸਤ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਜੋ ਕੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚ-ੜ੍-ਹੇਗਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.