ਹਰ ਤਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਰੋਗ ਦਾ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇ-ਲਾ-ਜ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਖਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼-ਰ-ਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘ-ਟੀ-ਆ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਕਾਰਨ ਧਾਂ-ਤ ਪੈਣ ਨਾਲ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰ-ਤਾ ਤ-ਣਾ-ਅ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਖੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਲਮਖਾਣਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 50 ਗ੍ਰਾਮ,

ਨਾਗ ਬਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਮਾ-ਤ-ਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ,ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 14430250 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.