7 ਦਿਨ ਭੂੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਮੋਟਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ

ਸੱਤ ਦਿਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂਖਾਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਊਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਅਜਵੈਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੋ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਥੋਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ.

ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਜਵੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਅੱਸੀ ਅਜਵੈਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ

ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਤ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕਣ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ .ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਗੈਸ ਕਬਜ਼

ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ. ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜਵੈਣ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਟ ਨੁਸਖਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.